„Dziennik Gazeta Prawna” twierdzi, że rząd Mateusza Morawieckiego przygotował nowelizację prawa dotyczącego wartości nieruchomości. Właściciele w porównaniu do obecnie panujących zasad będą musieli więc zapłacić specjalny podatek od wzrostu jej ceny, nawet jeśli wcale nie planują dokonania transakcji sprzedaży.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii jest w trakcie prac nad nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Według „Dziennika Gazety Prawnej” nowa zmiana w prawie ma dotyczyć przede wszystkim zasad naliczania renty planistycznej.

Dotychczas właściciele nieruchomości musieli uiszczać opłatę za wzrost wartości nieruchomości, ale dopiero w momencie jej sprzedaży. Dodatkowo obowiązek ten istniał, kiedy do transakcji miało dojść przed upływem pięciu lat od zatwierdzenia planu miejscowego albo dokonania w nim zmian przez samorząd.

W takim wypadku wysokość opłaty wynosi maksymalnie 30 proc. od wzrostu wartości nieruchomości, o ile jej właściciele wykażą zysk. Resort rozwoju i technologii planuje jednak, aby opłata była uiszczana nie tylko w przypadku sprzedaży, lecz po prostu gdy nieruchomość zyska na wartości przez uchwalenie nowego planu miejscowego.

Dodatkowo nowa renta planistyczna będzie wyższa niż zakładała dotychczasowa wersja wspomnianej ustawy. Rząd chce, żeby w każdym przypadku samorząd uzyskiwał nie maksymalnie, ale co najmniej 30 proc. od wzrostu wartości nieruchomości.

Na podstawie: dziennik.pl, money.pl.