Najnowsze dane Eurostatu wskazują na coraz bardziej pozytywny trend na polskim rynku pracy, ponieważ zdaniem urzędu podlegającego Komisji Europejskiej bezrobocie w naszym kraju jest rekordowo niskie i plasuje nas na szóstym miejscu wśród państw Unii Europejskiej.

Europejski Urząd Statystyczny oblicza stopę bezrobocia za pośrednictwem danych ankietowych, stąd według jego opracowania w lutym wyniosło ono w Polsce  5,3 proc. i tym samym zmniejszyło się w ciągu roku o 1,2 pkt. proc. Odkąd Polska jest uwzględniania w statystykach Eurostatu, bezrobocie w naszym kraju osiągnęło rekordowo niski poziom i daje nam wraz z Holandią szóste miejsce w Unii Europejskiej pod względem najmniejszego odsetka osób pozostających bez zatrudnienia.

Tym samym wyprzedziliśmy kraje zachodnioeuropejskie takie jak Austria, Luksemburg czy Dania, choć należy przy tym zaznaczyć, że liczba bezrobotnych mniejsza się we wszystkich unijnych państwach poza wspomnianą Danią oraz Litwą. Ogółem w UE bez zatrudnienia pozostaje 8 proc. wszystkich mieszkańców w wieku produkcyjnym, co oznacza spadek o jeden pkt. proc. w ciągu roku.

Główny Urząd Statystyczny posługuje się natomiast nieco inną metodologią, stąd według jego danych bezrobocie w Polsce wyniosło w lutym 8,5 proc. i odsetek ten nie zmienił się w ciągu miesiąca. Zdaniem minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej dobrym prognostykiem jest fakt, iż pozytywne dane dotyczą miesięcy zimowych, kiedy nie ma prac sezonowych i zmniejsza się choćby liczba inwestycji w budownictwie.

Na podstawie: money.pl, forsal.pl.