radom-powstanie-styczniowe22 stycznia aktywiści Narodowego Radomia i członkowie radomskiego koła Młodzieży Wszechpolskiej oddali hołd powstańcom styczniowym. Z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania, radomscy nacjonaliści zebrali się pod pomnikiem – mauzoleum pułkownika Dionizego Czachowskiego.

Odśpiewany został hymn Polski, następnie w swym przemówieniu przedstawiciel lokalnych autonomicznych nacjonalistów odniósł się w skrócie do przebiegu powstania, bohaterstwa jego uczestników, a także do wzięcia przykładu z postawy powstańców w swoim działaniu, w nieustępliwości i wierności swoim ideałom. Poruszony został również problem obecnego braku suwerenności i napływu wzorców z zachodu, które niszczą naszą kulturę i tradycję.

Po przemówieniu, zostały zapalone znicze oraz wzniesiono okolicznościowe okrzyki. Pamięć o powstańcach będzie na zawsze trwać w sercach radomian.

radom-powstanie-styczniowe01
radom-powstanie-styczniowe02
radom-powstanie-styczniowe03
radom-powstanie-styczniowe04