radom-marsz-21-czerwca-m21 czerwca 2014 odbędzie się już II edycja marszu „Gdyby nie Ursus, gdyby nie Radom” organizowanego przez Autonomicznych Nacjonalistów Radom (Narodowy Radom) Współorganizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie „Tylko Radomiak i Młodzież Wszechpolska Radom.

Podobnie jak poprzedni, około 350 osobowy marsz, tegoroczny ma poruszyć dwa tematy. Pierwszym z nich są oczywiście wydarzenia Czerwca ’76. Brutalnie spacyfikowane protesty robotniczych miast takich jak Radom, Ursus czy Płock, protesty ludzi pracy żądających wolności i chleba. Radomski Czerwiec ’76 to preludium do powstania Solidarności, to pierwsze opozycyjne organizacje po klęsce powojennej konspiracji.

Drugim zaś aspektem, który będzie poruszony na manifestacji jest kwestia obecnej sytuacji politycznej, gospodarczej, jak i społecznej. Tematy gospodarcze i społeczne tak bliskie Autonomicznym Nacjonalistom zorganizowanym w grupie Narodowy Radom będą szczególnie uwypuklone jako najbardziej palące problemy naszego narodu. Kwestia bezrobocia, fatalnych warunków pracy i płacy, degradacji oświaty, służby zdrowia i całego sektora publicznego to tematy, których nie zabraknie w sobotę 21 czerwca.

Patronat nad wydarzeniem objęło: Stowarzyszenie Radomski Czerwiec 76, Stowarzyszenie Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym – Region Radomski oraz Niezależne Samorządne Związki Zawodowe „Solidarność” Ziemia Radomska.

Kiedy: 21.06.2014 (sobota)

Gdzie: Radom, Rondo ks. R. Kotlarza

Godzina: 14:00

radom-marsz-21-czerwca

 

Wideo z marszu w ubiegłym roku: