Z inicjatywy Adama Abramowicza, rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, zawiązany został komitet budowy Pomnika Polskich Przedsiębiorców – Twórców Siły Państwa i Bogactwa Narodu. Właściciele firm zamierzają postawić samym sobie monument, aby w ten sposób promować przedsiębiorczość w przestrzeni symbolicznej.

Funkcja rzecznika małych i średnich przedsiębiorców została ustanowiona w 2018 roku. Jest on powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na sześcioletnią kadencję, a jego podstawowym zadaniem jest ochrona interesów środowiska MSP. Funkcję od początku jej ustanowienia pełni wspomniany Abramowicz, były poseł Prawa i Sprawiedliwości prowadzący od 1990 roku własną działalność gospodarczą.

Okazuje się, że rzecznik sektora MSP w ubiegłym tygodniu zorganizował spotkanie świąteczne, połączone z ogłoszeniem zawiązania się komitetu budowy Pomnika Polskich Przedsiębiorców – Twórców Siły Państwa i Bogactwa Narodu. W skład inicjatywy poza samymi właścicielami firm mają wchodzić również naukowcy, publicyści i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Nie wiadomo jeszcze w jakim mieście miałby powstać wspomniany pomnik. Abramowicz przedstawił natomiast całą koncepcję. Przybrałby on więc postać niewielkiego parku, w którym znalazłyby się tablice upamiętniające postacie ważne z punktu widzenia polskiej przedsiębiorczości. Dodatkowo monument miałby zostać postawiony za pieniądze pochodzące z dobrowolnej zbiórki publicznej.

Na podstawie: fpg24.pl.