owceMinisterstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało projekt nowej ustawy, mającej wprowadzić ułatwienia dla obcokrajowców chcących przebywać w naszym kraju. Został on skierowany we wtorek 23 lipca do prac w komisji sejmowej i wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się za ich kontynuowaniem.

Nowa ustawa ma ułatwić cudzoziemcom uzyskanie zezwoleń na pobyt w Polsce, procedury mają stać się prostsze i szybsze. Zezwolenia na pobyt czasowy mają być przydzielane na maksymalnie trzy, a nie jak do tej pory dwa lata. Osoby studiujące w Polsce będą otrzymywały zezwolenia na okres 15 miesięcy, jeśli będą się ubiegać o zezwolenia na pobyt czasowy w celu kontynuowania nauki na następnym roku studiów, zaistnieje możliwość uzyskania zezwolenia na dwa lata, czyli o rok dłużej niż przed planowanymi zmianami.

Poważnym ułatwieniem będzie ograniczenie ilości formalności, zniknie konieczność oddzielnego ubiegania się o zezwolenie na pobyt i innego na pracę. Samo zezwolenie na pobyt wystarczy już, by legalnie poszukiwać zatrudnienia w Polsce. Na chwilę obecną to pracodawca musi ubiegać się o zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca i dopiero na podstawie tego zezwolenia sam obcokrajowiec może ubiegać się o zezwolenie na pobyt.

Dotychczas wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy musiał być złożony co najmniej 45 dni przed datą końca ważności wizy lub aktualnego zezwolenia na pobyt. Według nowej ustawy, wniosek taki będzie mógł być złożony w dowolnym czasie podczas pobytu obcokrajowca w Polsce.

Skrócony ma być również czas oczekiwania na uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy. Urzędnicy będą mieć na wszystkie procedury z tym związane 21, a nie jak przedtem 30 dni. Obcokrajowiec chcący uzyskać takie zezwolenie zostanie również zwolniony z obowiązku przedstawienia tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, wystarczy, iż udowodni, że ma zapewnione miejsce zamieszkania na terenie Polski.

Obcokrajowcy, którzy ukończyli polskie uczelnie i poszukują teraz pracy, będą mogli ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na okres jednego roku. Zaistnieje również możliwość przebywania na terenie Polski bez zatrudnienia, obcokrajowiec będzie mógł przez okres jednego miesiąca nie być zatrudniony i w tym okresie nie utraci zezwolenia na pobyt i zatrudnienie.

Zaletą nowej ustawy będzie jedynie wprowadzenie wymogu znajomości języka polskiego dla osób starających się o zezwolenie na pobyt na czas nieokreślony.

na podstawie: PAP