Statystyki Komendy Głównej Policji dotyczące samobójstw i prób samobójczych pokazują skalę problemu. Wciąż najczęściej na swoje życie targają się Polacy pomiędzy 30 a 34 rokiem życia, ale o blisko jedną piątą w skali roku zwiększyła się liczba osób powyżej 85. roku życia, które postanowiły z sobą skończyć. Ponadto rośnie także liczba samobójstw i prób samobójczych wśród nieletnich.

Dane dotyczące ubiegłego roku wskazują na 1363 próby samobójcze wśród wspomnianych osób w wieku od 30 do 34 lat, a zgonem zakończyły się 474 z nich. Największą śmiertelność odnotowano z kolei wśród osób pomiędzy 60 a 64 rokiem życia. W ubiegłym roku zmarło ich w ten sposób 533. Ogółem w całej grupie seniorów, czyli osób powyżej 65. roku życia, w ubiegłym roku życie odebrało sobie 1100 osób przy 1010 rok wcześniej.

O problemach psychicznych najstarszych Polaków mówi również coroczna rządowa „Informacja o sytuacji osób starszych”. Z danych za 2018 rok wynika, że przybywa liczba seniorów leczących się psychicznie i jednocześnie nie mających problemów z uzależnieniami. Wówczas było ich dokładnie 7 456 osób, zaś wśród najczęstszych zaburzeń występują u nich zaburzenia organiczne, zaburzenia nerwicowe związanymi ze stresem, zaburzenia somatoformiczne oraz schizofrenia.

Coraz gorszą sytuację można zaobserwować także wśród osób nieletnich.  Między innymi z 26 do 46 wzrosła liczba prób samobójczych dzieci w wieku 7-12 lat. Osoby w wieku od 13 do 18 lat przed dwoma laty podjęły się 746 prób samobójczych i 905 rok później. Jeśli chodzi o ofiary śmiertelne to przed dwoma laty życie odebrało sobie pięcioro dzieci i 92 nastolatków, natomiast w ubiegłym roku było ich czworo i 94.

Na podstawie: gazetaprawna.pl.