W ubiegłym roku mediana płac pracowników szeregowych w naszym kraju wynosiła 3693 złotych brutto, a więc o 1407 złotych mniej niż wynosi mediana na terenie całej Polski. Widoczne są zwłaszcza różnice w zarobkach pomiędzy polskimi a zagranicznymi firmami oraz między małymi a dużymi przedsiębiorstwami.

Najnowsze Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeanalizowało ankiety wypełnione przez ponad 19 tys. pracowników szeregowych. Blisko 58 proc. z nich stanowili mężczyźni, dokładnie 23 proc. pracowało dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 1 tys. osób, natomiast osoby zatrudnione w firmach prywatnych stanowiły 77 proc. respondentów. Dodatkowo 77 proc. badanych było zatrudnionych w firmach z polskim kapitałem.

Mediana płac pracowników szeregowych w różnych województwach była mniej więcej zbliżona. Największy rozdźwięk można było zauważyć pomiędzy województwami mazowieckim a świętokrzyskim. Różnica między nimi wynosiła blisko 700 zł. Z pewnością wpływ na medianę zarobków na Mazowszu miał fakt, że w Warszawie wynosi ona około 4220 zł.

Najlepsze płace wśród wszystkich firm oferują podmioty zatrudniające co najmniej 1 tys. osób. Pensje w nich są na ogól wyższe o blisko 637 zł niż w mikrofirmach, dla których pracuje nie więcej niż dziewięciu pracowników. Najbardziej opłacalna jest zresztą praca dla zagranicznego kapitału – obce firmy oferują pracownikom szeregowym blisko 4095 zł, czyli o 529 zł więcej niż przedsiębiorstwa krajowe.

Szeregowi pracownicy mogli liczyć na najlepsze wypłaty w branży technologicznej. W niej mediana zarobków wynosi 4800 zł brutto, gdy tymczasem w pozostałych branżach było to co najmniej 725 zł mniej. Aż o 1575 zł pracownicy szeregowi zarabiali z kolei w kulturze i sztuce. Doświadczeni pracownicy zarabiali natomiast tylko o 500 zł więcej niż osoby zaczynające przygodę z rynkiem pracy.

Na podstawie: biznes.interia.pl.