Sejm poparł w tym tygodniu przystąpienie Finlandii i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Za głosowali także posłowie Konfederacji, za wyjątkiem Grzegorza Brauna. Jego koledzy z koalicji uważają bowiem, że NATO powinno się dalej rozszerzać, zaś popieranie jego wzmacniania jest wręcz działalnością patriotyczną.

Prorządowy portal wPolityce.pl opublikował artykuł dotyczący głównie zachowania Brauna w trakcie ostatniego posiedzenia parlamentu. Szef Konfederacji Korony Polskiej był bowiem jedynym posłem, który wstrzymał się w głosowaniu na temat ratyfikacji wniosku Finlandii o członkostwo w NATO.

Koledzy z koła poselskiego Konfederacji nie chcieli tłumaczyć się z zachowania swojego koalicjanta, odsyłając dziennikarzy do niego samego. Przedstawili natomiast swój własny pogląd na temat rozszerzania wojskowego sojuszu.

Dobromir Sośnierz, współzałożyciel wchodzącego w skład Konfederacji ugrupowania Wolnościowcy, stwierdził między innymi, że „polski patriota nie może inaczej niż przez pomyłkę nie poprzeć wzmocnienia sojuszu, do którego należy jego kraj”.

Partyjny kolega Sośnierza, Artur Dziambor, podkreślił natomiast, że po głosowaniu nawet wstał i klaskał. Zdaniem parlamentarzysty NATO „powinno się poszerzyć i uważam, że powinno się poszerzać dalej”. Uważa on bowiem Sojusz za „związek państw, które dążą do pokoju na świecie”.

Na podstawie: wpolityce.pl.