Egipski prezydent Abdel Fattal al-Sisi wezwał Egipcjan, aby nie mieli więcej niż dwójki dzieci. Przeludnienie kraju jest jednym z jego największych problemów, dlatego ciągłego wzrostu populacji może nie wytrzymać gospodarka. Z najnowszych danych wynika, że tylko w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy ludność Egiptu zwiększyła się o 1,38 miliona.

Na początku tygodnia w Ismailii odbyła się konferencja medyczna. Jeden z jej uczestników zwrócił uwagę na pogarszające się warunki życia w Egipcie. Już w tej chwili państwu brakuje blisko biliona dolarów, aby sprostać wyzwaniom ciągle rosnącej populacji. Obecnie w Egipcie blisko jedna trzecia mieszkańców żyje poniżej granicy ubóstwa, czego nie da się zmienić bez mniejszej liczby narodzin.

Centralna Agencja Mobilizacji Publicznej i Statystyki ogłosiła na początku stycznia, że w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy populacja Egiptu zwiększyła się o 1,38 mln. Tym samym ogółem wynosi ona 101,38 mln osób. W samych gubernatorstwach Kairu i Gizy mieszka zaś łącznie blisko 20 mln osób.

Al-Sisi odniósł się do tego problemu w swoim przemówieniu. Stwierdził w nim, że posiadanie więcej niż dwójki dzieci przez jedną rodzinę jest bardzo dużym problemem. Z tego powodu konieczne jest uświadamianie społeczeństwa, jakie konsekwencje będzie miał niekontrolowany rozrost populacji. Rozwiązaniem nie będą jednak surowe przepisy, ale program mający zapewnić Egipcjanom odpowiednich usług.

Zdaniem egipskiego prezydenta tempo wzrostu populacji powinno być adekwatne do zasobów jakimi dysponuje państwo. Dalszy przyrost naturalny nie pozwala więc na wydźwignięcie społeczeństwa z ubóstwa. Przy populacji liczącej 100 mln osób Egipt potrzebuje rocznie 15 bilionów dolarów, a ich brak wpłynie negatywnie na wszystkie obszary życia społecznego. Już teraz odczuwa to zresztą sektor ochrony zdrowia.

Przed trzema laty Egipt nawiązał współpracę z Organizacją Narodów Zjednoczonych. W jej ramach prowadzona jest kampania „Wystarczy dwa”, która oczywiście promuje zmniejszenie dzietności. Program ma na celu uświadomienie kobiet w kwestii znaczenia kontroli urodzeń, a także stosowania metod antykoncepcyjnych. Wzięło w nim udział blisko sto organizacji pozarządowych, zajmujących się głównie szkoleniem wolontariuszy.

Na podstawie: egyptindependent.com, middleeastmonitor.com.