emigracjaJako naród doświadczyliśmy wielu burzliwych wydarzeń i katastrof dziejowych, które rozrzuciły nas po świecie. Zabory, wojny czy obecne rządy Tuska skłoniły wielu z naszych rodaków do opuszczenia kraju ojców, inni znaleźli się zagranicą nie z własnej woli.

Jedni zostali tam, gdzie się urodzili lecz zmiana granic sprawiła, że mieszkają teraz w innym kraju, inni dekretami Stalina zostali wypędzeni do Kazachstanu czy na Syberię. Jak wielu więc naszych rodaków mieszka poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej? Według danych ministerstwa spraw zagranicznych ponad 18 milionów, czyli około 47% naszego narodu!

Przypomnijmy, że w Polsce na chwilę obecną mieszka ponad 38 milionów ludzi. Informacje te zostały podane przez wiceminister spraw zagranicznych, Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, senatorom zasiadającym w komisji spraw emigracji i łączności z Polakami za granicą na podstawie raportu MSZ o sytuacji Polonii i Polaków za granicą w 2012 roku. Dane tam zebrane pochodzą od polskich placówek dyplomatycznych i organizacji polonijnych, w których grupują się polscy emigranci.

Najwięcej ludzi przyznających się do bycia Polakami mieszka w obydwu Amerykach, bo aż 12,5 miliona, są oni niestety mało aktywni politycznie i nie wykorzystują w pełni potencjału, jaki stanowi ich liczebność. Europa Zachodnia gości około 4,3 miliona naszych rodaków, z czego 2,5 miliona to tak zwana „nowa emigracja”, głównie zarobkowa, której najbardziej charakterystyczną cechą jest przewaga ludzi młodych (około 250 tysięcy to dzieci). Natomiast Europę Wschodnią zamieszkuje około 1,5 miliona naszych rodaków, są to zazwyczaj ludzie starsi, słabiej znający ojczysta mowę i często borykający się z kłopotami finansowymi lub dyskryminacją ze strony administracji państw, w których przyszło im żyć.

na podstawie: PAP

Zobacz również:
Polska traci pokolenia – coraz więcej dzieci poza granicami kraju