Komisja Europejska poinformowała, że Polska znajduje się w grupie krajów, które w kwestii zaawansowania gospodarki cyfrowej stoją na bardzo niskim poziomie. O ile choćby dostęp do Internetu i jego szybkość są coraz większe, o tyle przedsiębiorstwa nie wdrażają technologii cyfrowych, a ponadto w naszym kraju nie rozwijają się cyfrowe usługi publiczne.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej opublikowali coroczny indeks gospodarki i społeczeństwa cyfrowego, z którego wynika, że w Unii Europejskiej znajdujemy się na 23. miejscu, a wyprzedzamy jedynie Chorwację, Grecję, Włochy, Rumunię i Bułgarię. Zasadniczo trend ten nie zmienia się od kilku lat, ponieważ co roku zamieniamy się jedynie miejscami z Cyprem oraz Chorwacją, choć widoczne są w tej kwestii pozytywne zmiany.

Autorzy indeksu podkreślają, że w Polsce poczyniono postępy w zakresie kapitału ludzkiego, korzystania z sieci internetowej i poprawy systemu łączności, wdraża się coraz więcej szybkich połączeń internetowych, korzystania z mobilnych usług szerokopasmowych, a także przydzielania częstotliwości na potrzeby mobilnych usług szerokopasmowych. Polska stoi jednak w miejscu pod względem wdrażania technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa oraz oferowania cyfrowych usług publicznych.

Jeśli chodzi o innowacje w zakresie technologii cyfrowych w gospodarce, Polska zajmuje przedostatnie miejsce w Unii Europejskiej. Nieco lepiej jest w sprawie oferty cyfrowych usług publicznych, ponieważ znajdujemy się w połowie indeksu opracowanego przez KE. Komisja zwraca jednak uwagę, iż proces digitalizacji polskich przedsiębiorstw postępuje dużo wolniej niż w większości państw unijnych, co jest szczególnie widoczne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Na podstawie: pb.pl.