Jedna z międzynarodowych organizacji mniejszości seksualnych przygotowała nowy ranking na temat sytuacji ruchu LGBT w państwach europejskich. Ze sporządzonego przez nią raportu wynika, że Polska jest obecnie „najbardziej homofobicznym” państwem w całej Unii Europejskiej. Chodzi nie tylko o niechęć wobec przedstawicieli tej społeczności, ale także o przypadki zakazywania ich manifestacji.

Stowarzyszenie ILGA-Europe co roku ogłasza swój ranking dotyczący poziomu równouprawnienia homoseksualistów, transseksualistów, biseksualistów i innych odszczepieńców w Europie. Organizacja bierze pod uwagę sześć podstawowych kategorii: równość i zakaz dyskryminacji, rodzinę; wolność zgromadzeń, zrzeszania i ekspresji; tzw. przestępstwa z nienawiści i mowę nienawiści; uzgadnianie płci i integralność cielesną oraz prawo do azylu.

Najbardziej przyjazne dewiantom okazują się być oczywiście państwa Europy Zachodniej. Najwięcej punktów w rankingu wspomnianej organizacji zdobyły więc Malta, Norwegia, Hiszpania, Finlandia, Wielka Brytania, Portugalia, Szwecja oraz państwa Beneluksu. Na przeciwnym biegunie znalazły się kraje, które nieco nie znajdują się w strukturach unijnych: Rosja, Turcja, Azerbejdżan, Białoruś czy Armenia.

Jeśli chodzi o kraje należące do UE, ruchy LGBT mają najwięcej pretensji do Polski, Łotwy oraz Włoch. Nasz kraj z poziomem 16 proc. rozwiązań pozytywnych dla dewiantów jest więc najbardziej „homofobicznym” państwem unijnym. W porównaniu do zeszłego roku spadliśmy z przedostatniego miejsca, ponieważ kolejne samorządy decydowały się na zakazywanie organizowania tzw. marszów równości.

Administracja samorządowa wydaje się być najbardziej niechętna postulatom liberalizmu obyczajowego. ILGA-Europe ma wobec samorządów nie tylko wyżej wspomniany zarzut, lecz również zwraca uwagę na przyjmowanie przez nie Samorządowych Kart Praw Rodziny, które w dużej mierze są skierowane przeciwko propagandzie ruchów LGBT. Ponadto aktywiści takich organizacji mają nie czuć się w Polsce bezpiecznie.

Na podstawie: noizz.pl, gazetaprawna.pl.