Komenda Główna Policji miała rozpocząć analizę możliwości zatrudniania imigrantów w szeregach policji. Z doniesień medialnych wynika, że obcokrajowcy mieliby być remedium na braki kadrowe, a także mają być przydatni do rozpracowywania przestępczości związanej właśnie z masowym napływem cudzoziemców do naszego kraju.

Reporterzy radia RMF FM, powołując się na swoje źródła w policji, twierdzą, że na razie Komenda Główna Policji dokonuje analizy rozwiązań wprowadzonych w innych krajach. Żadne decyzje jeszcze nie zapadły.

To nie zmienia faktu, że dowództwo policji rzeczywiście rozpatruje możliwość zaangażowania imigrantów. Jeśli jeszcze nie w charakterze policjantów, to osób zatrudnionych jako „konsultanci”.

Zaangażowanie obcokrajowców miałoby pomóc w poradzeniu sobie z wakatami. Braki kadrowe od kilku lat mają dochodzić nawet do kilkunastu procent obsady komisariatów.

RMF FM twierdzi, że w pierwszej kolejności policjantami mieliby zostawać obywatele Ukrainy, Białorusi i Gruzji. Z powodu masowej imigracji do Polski zmieniać ma się struktura przestępczości, dlatego mieliby oni być pomocni w „rozpoznaniu specyfiki przestępczości” wśród obcokrajowców.

Na podstawie: rmf24.pl.