Jeden z instytutów badawczych postanowił spytać Polaków, co tak naprawdę myślą o kwestiach własnościowych w mediach. Okazuje się, że większość ankietowanych popiera ich przynależność do polskiego kapitału. Zapewne z tego powodu największa grupa respondentów pozytywnie wypowiedziała się o wykupie mediów lokalnych przez Orlen.

Badanie na temat stosunku Polaków do mediów przeprowadziła Agencja Publicon, która współpracowała w tym zakresie z Instytutem Badawczym IPC. Zgodnie z wynikami sondażu dokładnie 50,1 proc. Polaków twierdzi, że właścicielem mediów w Polsce powinny być firmy polskie. 45,3 proc. wskazało na kapitał mieszany (polsko-zagraniczny), a tylko 4,6 proc. na konieczną dominację obcych przedsiębiorstw.

Jeszcze większa liczba ankietowanych popiera przynależność gazet do polskiego kapitału. Tak kwestie właścicielskie w naszym kraju widzi 57,8 proc. ankietowanych. Jednocześnie 31,1 proc. nie posiada zdania na ten temat. Polacy są dużo bardziej zdecydowani w sprawie ostatniej transakcji Orlenu. Blisko 42,2 proc. ankietowanych pozytywnie ocenia wykup niemieckiego wydawnictwa Polska Press. Negatywną opinię na temat tej transakcji ma 27.8 proc. badanych, a 30 proc. nie udzieliło żadnej odpowiedzi.

Niepokojące wydają się być odpowiedzi Polaków na pytania dotyczące wiarygodności poszczególnych mediów. Za najbardziej wiarygodne media uznano więc TVN (32,5 proc.), Polsat (28,5 proc.) oraz radio RMF FM (19,7 proc.). Z kolei 19,7 proc. respondentów podważa prawdomówność jakiegokolwiek medium działającego w naszym kraju.

Na podstawie: wirtualnemedia.pl.