Stale zwiększa się liczba obcokrajowców otrzymujących pozwolenia na pracę w naszym kraju. W ubiegłym roku wydano blisko 329 tysięcy dokumentów tego typu, zaś ich głównymi beneficjentami byli Ukraińcy. Dodatkowo w porównaniu do 2017 roku odnotowano znaczący wzrost liczby pozwoleń na pracę dla Nepalczyków, których liczba wzrosła aż o 181 procent.

Główny Urząd Statystyczny opublikował właśnie raport „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 roku”, w którym podał dane dotyczące liczby pozwoleń na pracę wydawanych imigrantom. Ogółem w ubiegłym roku otrzymali oni dokładnie 328,768 tego typu dokumentów, a to oznacza wzrost o blisko 100 tys. w porównaniu do roku 2017.

Blisko 238 tys. z nich otrzymali Ukraińcy, stąd ich liczba w ciągu dwunastu miesięcy wzrosła o blisko jedną czwartą. Na drugim miejscu znaleźli się Białorusini, którzy otrzymali blisko dwa razy więcej pozwoleń na pracę w Polsce niż rok wcześniej. Największy skok zanotowali jednak obywatele Nepalu, ponieważ liczba wydawanych im dokumentów zwiększyła się aż o 181 proc.

Administracja państwowa najwięcej zezwoleń wydaje na czas od 3 miesięcy do 1 roku, zaś większość z nich wystawiana jest robotnikom przemysłowym i rzemieślnikom oraz osobom wykonującym najprostsze prace.

Na podstawie: pulshr.pl, businessinsider.com.pl.