Już od kilku miesięcy w mediach pojawiały się informacje, które wskazywały na rosnące zainteresowanie nowożeńcami ze strony skarbówki. Ostatecznie Ministerstwo Finansów przyznało, że Krajowa Administracja Skarbowa coraz częściej domaga się rozliczeń związanych z organizacją wesel, a w mijającym roku podobnych wezwań wysłano już 585. Mają one mieć głównie związek z zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego państwa oraz ochrony zasad równej konkurencji.

Interpelację w tej sprawie złożył Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu i poseł ruchu Kukiz’15, pisząc wprost o nękaniu nowożeńców przez urzędy skarbowe. Parlamentarzysta podkreślił w zapytaniu wysłanym do Ministerstwa Finansów, iż opinia publiczna raz na kilka miesięcy interesuje się podobnymi sprawami, które dotyczą wezwań wysyłanych w związku z organizacją wesel. Urzędnicy domagają się w nich najczęściej przedstawienia pokwitowań wypłat, rachunków i faktur oraz innych szczegółów dotyczących organizacji tej uroczystości.

Zdaniem Tyszki podobne działania naruszają zasadę zaufania obywateli do państwa. Z tego powodu parlamentarzysta chciał dowiedzieć się od resortu finansów, czy nie ma innej możliwości dotarcia do takich informacji, a także w jaki sposób rządzący zamierzają walczyć z podobnymi przypadkami.

Wiceminister finansów Paweł Cybulski w odpowiedzi na interpelację poinformował, że Krajowa Administracja Skarbowa, a dokładniej jej cztery izby terytorialne, w mijającym roku wysłały blisko 585 podobnych zapytań. Celem skarbówki ma być w tym przypadku zapewnienie bezpieczeństwa finansowego państwa, lecz także chce zapewnić równą konkurencję dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego w Polsce.

„Dodatkowo wskazuję, że podjęto czynności sprawdzające w zakresie nieujawnionych źródeł dochodu w jednym przypadku (z uwagi na powołanie przez małżonków na przychody z prezentów ślubnych jako pokrycie wydatków) oraz prowadzono jedno postępowanie podatkowe wobec podatnika, który wskazał jako źródło pokrycia wydatków na zakup środków trwałych, przychody z prezentów ślubnych z wesela w Armenii” – czytamy w piśmie od resortu finansów.

Na podstawie: polskieradio.pl.