Związany z nurtem niemieckiej Nowej Prawicy magazyn „Compact” został uznany przez Federalny Urząd Ochrony Konstytucji za „ekstremistyczny”. Pismu zarzuca się głównie krytykę obowiązkowych szczepień, publikowanie treści niechętnych islamowi oraz pogardę dla obecnej klasy politycznej i reprezentujących ją partii.

Dotychczas „Compact” znajdował się na liście „podejrzanych” inicjatyw, natomiast teraz Federalny Urząd Ochrony Konstytucji ocenił magazyn jako „ekstremistyczny”. Na jego łamach mają bowiem znajdować się między innymi treści „etniczno-nacjonalistyczne i antymniejszościowe”, a także zawierające „antysemickie teorie spiskowe i motywy antyislamskie”.

Niemieckim służbom najbardziej nie podoba się jednak stosunek „Compactu” do obostrzeń uzasadnianych pandemią koronawirusa. Środki z tym związane nazywane są przez pismo „dyktaturą covidu”, dlatego wzywa ono do obalenia obecnego rządu. Tym samym artykuły odnoszą się z pogardą do polityków, partii politycznych i innych przedstawicieli państwa federalnego.

Redaktor naczelny pisma nie ukrywa swojej bliskiej współpracy z prawicowymi organizacjami, w tym również z narodowo-konserwatywną Alternatywą dla Niemiec (AfD). Jürgen Elsässer w styczniowym numerze magazynu podkreślał zresztą, że AfD, PEGIDA i inne ruchy wspólnie tworzą front przeciwko obecnemu systemowi.

„Compact” ukazuje się od 2010 roku, a jego sprzedaż kształtuje się na poziomie 40 tys. egzemplarzy. Pismo od początku zaliczane jest do niemieckiego nurtu Nowej Prawicy, dlatego na jego łamach pojawiają się teksty krytykujące zachodnioeuropejski liberalizm, islamizację czy imperializm Stanów Zjednoczonych.

Na podstawie: tagesschau.de, bildblog.de.