Prezydent Andrzej Duda podpisał dzisiaj nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, która wprowadza nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej o pomocy przy zbiorach. Krytycy projektu przeforsowanego przez rządzących zwracają uwagę na jego skierowanie do parlamentu bez uprzedniej dyskusji podczas Rady Dialogu Społecznego, przez co nowe rozwiązanie prawne faktycznie przywraca w polskim rolnictwie funkcję parobka, ponieważ nie daje gwarancji odpowiedniego czasu pracy i wynagrodzenia.

Komunikat opublikowany przez oficjalną stronę internetową prezydenta jest bardzo lakoniczny, dlatego zawiera jedynie informację o podpisaniu przez Dudę ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Wiadomo jednak, że nowelizacja tego prawa przewiduje pojawienie się nową funkcję „pomocników rolnika”, którzy nie są zatrudnieni w rozumieniu Kodeksu Pracy, dlatego będą ich obejmowały przepisy obowiązującego Kodeksu Cywilnego.

Tym samym będą oni pracować na nowym rodzaju umowy cywilnoprawnej, dotyczącej pomocy przy zbiorach płodów rolnych. Co prawda ostatecznie nowelizacja przewiduje, iż konieczne jest zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego, ale poza tym nie gwarantuje ona określonego czasu pracy, ani też odpowiedniego wynagrodzenia za jej wykonywanie.

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” już w kwietniu zauważali, iż nowe prawo trafiło do parlamentu bez wcześniejszych konsultacji z Radą Dialogu Społecznego. Z wyżej wymienionych powodów ma on de facto przywracać funkcję parobka, a dodatkowo nie gwarantuje on przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów sanitarnych, chociaż praca w rolnictwie należy do jednej z najniebezpieczniejszych.

Za zmianami lobbowali z kolei przedstawiciele plantatorów, zaś jedynie pewne uwagi zgłaszała do nich rolnicza „Solidarność”. Pod pozorem pilnego poszukiwania rąk do pracy tak naprawdę szuka się bowiem taniej siły roboczej, która ma zaspokoić w pierwszej kolejności interesy wielkich gospodarstw rolnych.

Na podstawie: tysol.pl, agropolska.pl.