ger-turkRząd federalny szacuje, że w tym roku blisko 300 tysięcy osób złoży wniosek o udzielenie im azylu w Niemczech. Przedstawiciele Niemieckiego Związku Miast w związku z tym domagają się budowy ponad 30-40 tysięcy nowych mieszkań dla imigrantów.

Prezes Niemieckiego Związku Miast, będący jednocześnie burmistrzem Norymbergi, wezwał rząd federalny do budowy nowych mieszkań dla uchodźców. Ulrich Maly uważa, że w zeszłym roku z ponad 200 tys. osób ubiegających się o azyl, bezpiecznie w kraju na dłużej zostało blisko 100 tys. W związku z tym rząd Angeli Merkel powinien wybudować nowych 30-40 tys. mieszkań dla uchodźców na terenie całego kraju, w tym ponad 5 tys. w samej Bawarii.

Liczba uchodźców starających się o pobyt w Niemczech wzrasta od kilku lat, w związku z konfliktami w Syrii, Iraku czy północnej Afryce. Maly zauważa, że w wielu krajach związkowych Niemiec, pojawiły się problemy z mieszkaniami dla imigrantów. Mieli się oni skarżyć na złe warunki higieniczne i zbytni tłok w mieszkaniach.

Socjaldemokratyczny burmistrz Norymbergi twierdzi też, że należy nie tylko myśleć o pierwszych paru miesiącach pobytu uchodźców, lecz zadbać o ich integrację ze społeczeństwem w dalszej perspektywie. Jednym z jej elementów miałaby więc być budowa nowych mieszkań.

Niemiecki Związek Miast od dłuższego czasu prowadzi kampanię na rzecz sprowadzania imigrantów do kraju. Popiera on między innymi liberalizację przepisów imigracyjnych, mającą pozwolić na zatrudnianie większej liczby niewykwalifikowanych pracowników.

na podstawie: welt.de