polizei-refugeesFederalna Policja Kryminalna Niemiec poinformowała w swoim raporcie o znaczącym wzroście liczby przestępstw popełnianych przez osoby ubiegające się o azyl. W ubiegłym roku dokonali oni ogółem prawie 208 tys. czynów niezgodnych z prawem, zaś ich ogólna liczba wzrosła o 440 proc. w stosunku do roku 2014.

Policyjny raport za 2015 r. wskazuje, że osoby ubiegające się o azyl popełniły 208,3 tys. przestępstw przy 92 tys. podobnych zdarzeń w 2014 r., co stanowi w skali roku wzrost o blisko 79 proc. Ogółem liczba samych imigrantów zwiększyła się o blisko 440 proc., z czego 47 proc. z nich stanowią Syryjczycy, choć to nie w ich społeczności znalazło się najwięcej przestępców, lecz w grupach Afgańczyków i Irakijczyków.

Wśród osób zarejestrowanych przez niemieckie służby znalazło się blisko 2 proc. imigrantów pochodzących z Serbii, którzy byli jednak odpowiedzialni za 11 proc. wszystkich przestępstw. Wśród 4 proc. osób przybyłych do Niemiec z Kosowa, przestępcy stanowili 14 proc., natomiast wśród 4 proc. populacji Albańczyków oskarżonych o przestępstwa zostało 17 proc. z nich.

Wśród najczęstszych przestępstw występowało fałszowanie dokumentów (52 tys. przypadków), nielegalny transport (28 tys.), oraz kradzieże (85 tys., wzrost z 44 tys. w roku 2014). Zarejestrowano też blisko 1,7 tys. przestępstw na tle seksualnym, w tym blisko 458 gwałtów. W statystykę nie wliczono jednak wydarzeń z sylwestrowej nocy.

Niemiecka policja poinformowała również, że w ub.r. zatrzymano 266 osób podejrzanych o działalność w zagranicznych grupach terrorystycznych.

Na podstawie: jungefreiheit.de.