Grupa ekspertów z amerykańskiego Broad Massachusetts Institute of Technology opublikowała wyniki swoich badań, w których dowodzi, że nie istnieje jeden gen odpowiedzialny za homoseksualizm. Zdaniem naukowców wpływ na pojawianie się tej orientacji u człowieka ma wpływ przede wszystkim środowisko oraz kultura.

Badania przeprowadzone przez naukowców z Broad Massachusetts Institute of Technology wspomogli także ich koledzy z z Uniwersytetu Harvarda oraz włoski genetyk prof. Andrea Ganna, zaś ich wyniki zostały opublikowane na łamach prestiżowego amerykańskiego czasopisma „Science”. Wykonanie odpowiednich analiz było z kolei możliwe dzięki informacjom na temat 478 tys. osób, które zostały zaczerpnięte z brytyjskiego banku danych genetycznych UK Biobank oraz powiązanego z koncernem Google serwisu 23andMe.

Naukowcy na tej podstawie udowodnili, że nie istnieje jeden gen odpowiedzialny za homoseksualną orientację pojawiającą się wśród ludzi, stąd zaprzeczyli oni pojawiającym się wcześniej wynikom badań. Wskazywały one bowiem wcześniej na obecność silnych sygnałów genetycznych dających możliwość przewidzenia postaw seksualnych, czego nie potwierdziły nowe badania przeprowadzone przy pomocy stokrotnie silniejszej próby.

Na homoseksualizm ma więc wpływać wiele różnych genów, ale przede wszystkim środowisko w jakim przebywa dana osoba oraz jej otoczenie kulturowe. Ponadto u kobiet i mężczyzn o takich skłonnościach mogą też występować problemy ze zdrowiem psychicznym i z różnymi cechami osobowości.

Na podstawie: nytimes.com.