Narodowy Bank Polski przedstawił najnowsze szacunki dotyczące liczby zatrudnionych obcokrajowców. W czwartym kwartale ubiegłego roku w Polsce pracować miało więc około 1,5 miliona imigrantów. Bank centralny jednocześnie twierdzi, że oficjalnie zarejestrowanych jest tylko kilkaset tysięcy osób, a pozostali przebywają w naszym kraju nielegalnie.

Swoje oficjalne statystyki za IV kwartał ubiegłego roku instytucja kierowana przez Adama Glapińskiego opiera o odnotowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Tym samym w ramach stosunku o pracę oraz umów zlecenia czy umowy agencyjnej, obecnie pracuje w Polsce 759 tys. osób. Blisko 508 tys. z nich to pracownicy długoterminowi.

NBP nie ukrywa, że pozostali obcokrajowcy przebywający w Polsce „nie pracują w pełni legalnie”, zasilając głównie tak zwaną „szarą strefę” i nie widniejąc z tego powodu w rejestrach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zdaniem banku centralnego liczba takich przypadków ma rzekomo maleć, jednak nie przedstawia on żadnych dowodów potwierdzających tę tezę.

Ogółem w ostatnim kwartale ubiegłego roku Urzędy Pracy w całej Polsce miały zarejestrować blisko 454 tys. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy. Dodatkowo wydano również 12 tys. zezwoleń na wykonywanie pracy sezonowej.

Na podstawie: biznes.interia.pl.