contaminatedMieszkańcy stanu West Virginia, w którym niegdyś mieściły się fabryki firmy Monsanto mogą produkujące wysoce szkodliwe, rakotwórcze substancje, mogą niedługo rozpocząć pobieranie odszkodowań za działalność firmy, które były im obiecane już w 2012 roku.

Biuro, które ma rozstrzygać jakie rekompensaty należą się poszczególnym mieszkańcom zostało w końcu otworzone w mieście. Informacje udzielane będą do 31 października. Biotechnologiczny gigant Monsanto, lider w produkcji genetycznie modyfikowanych nasion i chemikaliów do ochrony roślin, zamknął swoje zakłady w West Virginia w 2004 roku. W fabrykach tych produkowane były dioksyny używane podczas wojny wietnamskiej do wypalania lasów. Tam produkowana była słynna substancja z czasów wojny znana pod nazwą Agent Orange. Produkcja tych substancji wpłynęła na zdrowie mieszkańców miasta, w którym były one wytwarzane, wielu z nich zachorowało na raka.

W związku z groźbą procesu sądowego firma zgodziła się wydać miliony dolarów na pomoc poszkodowanym mieszkańcom miasta. Lokalne media poinformowały mieszkańców, że ludzie, którzy pracowali lub uczęszczali do szkół w obszarach skażonymi dioksynami mogą zgłaszać się do biura w celu rejestracji do otrzymywania świadczeń medycznych i odszkodowań. W wyniku gody Monsanto zgodziła się przekazać 84 miliony dolarów na 30-letni program monitorowania skutków produkcji dioksyn, 21 milionów dolarów na dodatkowe badania, a jeśli będzie trzeba zrobić więcej ma przeznaczyć na ten cel dodatkowe 63 miliony dolarów. Dodatkowe 9 milionów ma być przeznaczone na oczyszczanie obszarów skażonych. Według mediów firma ma oczyścić ok. 4500 domów skażonych pyłem z produkcji dioksyn.

Aby ubiegać się o świadczenia mieszkańcy muszą wykazać, że mieszkali i pracowali w obszarze objętym skażeniem w latach pomiędzy 1948-2010. Rzecznik Monsanto powiedział, że firma jest zadowolona z pomyślnego rozwiązania sprawy zakładów w Nitro w West Virginia.

Tymczasem najnowsze badania wykazują, że produkowany przez Monsanto środek ochrony nasion modyfikowanych o nazwie Roundup może być przyczyną śmiertelnej choroby nerek. Badania przeprowadzone na początku roku w Międzynarodowym Ośrodku Badań Środowiska i Zdrowia Publicznego mówią, że glifosat, podstawowy składnik herbicydu Roundup wchodzi w silne reakcje ze składnikami gleby – arsenem i kadmem. Glifosat został opatentowany przez Monsanto w roku 1970 i jest używany do ochrony roślin.

Na podstawie: RT