glifosyfW celu uspokojenia nabywców na całym świecie biotechnologiczny Monsanto powołał zespół naukowy mający na celu podważyć raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) odnoszący się do sztandarowego produktu firmy – herbicydu Roundup, który zdaniem organizacji ma „prawdopodobnie rakotwórcze” skutki dla ludzi. Raport ten jest efektem pracy działającej przy WHO Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC).

Szesnastoosobowy zespół z instytutu konsultacyjnego Intertek ma zakwestionować ustalenia międzynarodowej komisji na temat glifosatu, będącego składnikiem Roundup. Na corocznym zebraniu Society for Risk Assessment (SRA) naukowcy powiedzieli, że ocena IARC jest nieprawidłowa ponieważ nie mają oni niezbitych dowodów na to, że glifosat może powodować raka. W swim raporcie zespół toksykologów i epidemiologów napisał, że „żaden z wyników z bardzo dużej bazy danych, przy użyciu róznych metod, nie dostarcza dowodów na wpływ glifosatu na mechanizm rozwoju raka u człowieka”.

Monsanto twierdzi, że panel pracuje niezależnie i przejrzyście a firma jedynie dostarcza niezbędnych do badań informacji i danych umożliwiających odniesienie się do raportu WHO. Jednak według agencji Reuters, dziesięciu z szesnastu uznanych naukowców było w przeszłości konsultantami zatrudnianymi przez Monsanto a dwóch jest byłymi pracownikami firmy.

Zespół ekspertów Monsanto, który rozpoczął pracę w tej sprawie w lipcu stwierdził, że ocena szkodliwości glifosatu jakiej dokonał IARC była selektywna i niewiarygodna. Ekspertom z WHO zarzucili oni liczne niedociągnięcia takie jak: selektywność w wyborze danych do badań, niewykorzystanie wszystkich istotnych informacji biologicznych pochodzących z testów na zwierzętach.

Wyprodukowany w latach 70-tych glifosat zaczął być używany przez rolników w większych ilościach od połowy lat 90-tych gdy firma Monsanto wprowadziła na rynek genetycznie modyfikowane uprawy, które mogły wytrzymać intensywne pryskanie Roundapem. Glifosat używany jest również w produktach innych gigantów biotechnologicznych: w środku Accord firmy Dow oraz środku Touchdown firmy Syngenta.

Zespół Intertek podkreślił, że wyniki ich badań są zgodne z oceną Europejskiego Urzędy Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ogłoszoną w listopadzie. Unijna agencja stwierdziła, że „jest mało prawdopodobnym aby glifosat powodował zagrożenie rakiem u ludzi”. Organa regulacyjne w USA także uważają glifosat za środek bezpieczny, jeśli stosowany jest zgodnie z zaleceniami.

Jak podaje raport finansowy Monsanto z października, podczas trwania debaty na temat szkodliwości glifosatu w środowisku naukowym, Monsanto odnotowała spadek sprzedaży swoich produktów ochrony roślin, w tym herbicydu Roundup, o 12 procent, co w tym czasie przynosi straty około 1,1 miliarda dolarów.

na podstawie: rt.com