Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza nałożyć nowy obowiązek na operatorów poczty elektronicznej. Mieliby oni zbierać szczegółowe dane dotyczące logowania na adresy e-mailowe. Resort kierowany przez Mariusza Błaszczaka twierdzi, że w ten sposób będzie można łatwiej walczyć z przestępcami korzystającymi z tej formy korespondencji.

„Dziennik Gazeta Prawna” dotarł do sporządzonej przez MON opinii do  projektu ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, przygotowywanego obecnie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Wynika z niej, że resort zamierza wprowadzić daleko idącą kontrolę poczty e-mail.

Zgodnie z pomysłem MON-u, operatorzy poczty elektronicznej mieliby zbierać dokładne informacje dotyczące logowania do niej przez użytkowników. Chodzi mianowicie o dokładną datę, godzinę, adres IP oraz port przypisany użytkownikowi w trakcie połączenia.

Według gazety portale oferujące taką usługę byłyby zobowiązane do przechowywania takich informacji przez 90 dni. Oczywiście w razie zgłoszenia ze strony służb państwowych miałyby je udostępniać.

Według resortu Błaszczaka obecnie z poczty elektronicznej często korzystają przestępcy, dlatego rekomendowane przez niego zmiany są „niezbędne do sprawnego ścigania sprawców przestępstw”.

Na podstawie: dziennik.pl.