young-motherBlisko jedną czwartą bezrobotnych kobiet stanowią matki, które nie mogą znaleźć zatrudnienia po urodzeniu pierwszego dziecka. Ich liczba wzrosła w ciągu ostatniego roku o blisko dwa tysiące, za co winę ponoszą umowy na czas nieokreślony.

W okresie od stycznia do lipca b.r. w urzędach pracy zarejestrowało się 79,6 tys. kobiet, które nie mogły znaleźć płatnego zatrudnienia po urodzeniu dziecka. W ciągu ostatniego roku liczba ta wzrosła o blisko 2,2 tys., choć o blisko 18 tys. zmalała ilość bezrobotnych kobiet, które stały się matkami.

Dużą rolę w tym procesie mają umowy na czas nieokreślony, które w pierwszych miesiącach tego roku były sposobem na zatrudnienie blisko 28 proc. pracowników najemnych. Po ich wygaszeniu pracodawcy nie odnawiają kontaktów z młodymi matkami, bo boją się, że będą one mniej dyspozycyjne.

Na podstawie: dziennik.pl.