Litewska administracja rozpatrzyła już jedną trzecią wniosków o azyl, złożonych przez nielegalnych imigrantów przedostających się na terytorium tego kraju z Białorusi. Jedynie w dwóch przypadkach postanowiono udzielić im zezwolenie na pobyt. Tymczasem Litwa zdążyła już deportować część z osób szturmujących w lecie jej granice.

Od początku bieżącego roku na terytorium Litwy miało przedostać się łącznie około 4,2 tys. osób, spośród których zdecydowaną większość mieli stanowić obywatele Iraku. Na tę chwilę rozpatrzonych zostało już 1289 wniosków o udzielenie azylu. Pozytywnie rozpatrzono tylko dwa z nich, dotyczące kobiet uciekających przed prześladowaniami w Erytrei.

Kolejnym 878 migrantom odmówiono już azylu, natomiast 409 wniosków nie jest już rozpatrywanych, ponieważ składający je cudzoziemcy zdążyli powrócić już do swoich ojczyzn. Tym samym analizowanych w chwili obecnej jest 2267 wniosków. Litewskie władze twierdzą, że cała procedura zostanie ostatecznie zakończona w ciągu najbliższego miesiąca.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej poinformowało dodatkowo o 260 nielegalnych imigrantach, którzy zostali już deportowani. Spośród nich 34 osoby zostały odesłane w ubiegłym tygodniu. Ponadto na deportację oczekuje obecnie 414 imigrantów z negatywnie rozpatrzonymi wnioskami o udzielenie azylu.

W tym roku Litwa pozytywnie rozpatrzyła dokumenty złożone przez dokładnie 276. Nie dotyczą one jednak imigrantów nielegalnie przekraczających litewsko-białoruską granicę, ale głównie Afgańczyków pracujących dla litewskiego wojska oraz białoruskich opozycjonistów.

Na podstawie: lrt.lt.

Zobacz również: