Grupa litewskich chrześcijan zdecydowała się powołać do życia swój własny związek zawodowy. Uważają oni, że w swoich miejscach pracy coraz częściej spotykają się z dyskryminacją i koniecznością działania wbrew własnemu sumieniu i wierze. Liderzy organizacji przypominają, że pierwsze organizacje pracownicze na świecie powstały w odpowiedzi na papieską encyklikę „Rerum Novarum”.

Podczas inauguracyjnego spotkania Litewskiego Chrześcijańskiego Związku Zawodowego Robotników podpisano deklarację założycielską, przyjęto status i wybrano przewodniczącego, którym został Audrius Globis. Związkowcy mogą liczyć na wsparcie miejscowego Kościoła katolickiego, dlatego jego duchowym przywódcą został kardynał Sigitas Tamkevičius.

Założyciele związku zawodowego zauważają, że chrześcijanie na całym świecie coraz częściej spotykają się z szykanami. Muszą więc kryć się ze swoją wiarą, aby w ten sposób uniknąć dyskryminacji, mobbingu, presji psychologicznej czy nawet wyrzucenia z pracy. Przykłady z wielu państw mają więc pokazywać, iż ofensywne ideologie prowadzą do szybkiego rozwoju chrystianofobii.

Głównym celem Litewskiego Chrześcijańskiego Związku Zawodowego Robotników ma być zjednoczenie chrześcijańskich pracowników w jednej organizacji. W ten sposób związek zawodowy może bowiem chronić prawa wszystkich wierzących osób, a także rozwijać relację szacunku i zaufania w miejscu pracy.

Liderzy nowej organizacji chcą również szerzyć nauczanie społeczne Kościoła katolickiego. Przypominają bowiem, że pierwsze związki zawodowe powstały w odpowiedzi na encyklikę papieża Leona XIII. W „Rerum novarum” odnosił się on do kwestii robotniczej, odrzucając jednocześnie komunizm i kapitalizm.

Na podstawie: 15min.lt, laikmetis.lt.