W Mołdawii ruszy pierwsza kampania „Dzieci LGBT w Twojej szkole” dotycząca uczniów należących do mniejszości seksualnych. Ma ona przede wszystkim „pomóc nauczycielom w zrozumieniu problemów” homoseksualnej młodzieży, a także promować wśród niej „różnorodność”. Akcja została przygotowana głównie dzięki środkom finansowym przekazanym przez Holandię. 

Centrum Informacji i Dokumentacji Praw Dziecka zapowiedziało, że już niedługo rozpocznie się prowadzona przez nie kampania „Dzieci LGBT w Twojej szkole”. Organizacja z tego powodu wezwała wszystkich nauczycieli w Mołdawii do współpracy przy jej realizacji. 

Akcja ma w pierwszej kolejności „uświadomić dorosłym odpowiedzialność za zapobieganie i zwalczanie mowy nienawiści, dyskryminacji i zastraszania wobec dzieci”. Jej twórcy zamierzają skupiać się na rzekomych problemach młodzieży, która deklaruje orientację homoseksualną.

Nie ukrywają zresztą, że kampanii będzie towarzyszyć „promowanie różnorodności” i „zachęcanie uczniów do inicjowania dyskusji i refleksji na temat tożsamości płciowej i orientacji seksualno-romantycznej”. Dzieci przy tej okazji mają być dodatkowo „zachęcane do udziału w procesie monitorowania praw LGBT”.

Kampania według jej twórców została przygotowana w ramach programu szkoleniowego „Zwalczanie nienawiści może być zabawą”, zaś cieszy się wsparciem finansowym ze strony Królestwa Niderlandów.

Na podstawie; newsmaker.md, realitatea.md.

fot. newsmaker.md.