Szef brytyjskiej Partii Pracy Kier Starmer odwołał swój udział w wirtualnej kolacji na zakończenie muzułmańskiego święta Ramadanu. Lewicowy polityk wycofał się z powodu nacisku pro-izraelskich grup lobbystycznych, zwracających uwagę na udział organizatora w Ruchu Bojkotu Izraela.

Grupa Ramadan Tent Project od 2013 roku organizuje jedne z największych imprez społecznościowych w Wielkiej Brytanii, wyprawianych właśnie z okazji zakończenia Ramadanu. W poprzednich latach w wydarzeniach pod jej auspicjami brało udział nawet po 100 tysięcy osób, zgromadzonych w kilkunastu miastach oraz na czterech różnych kontynentach.

Z powodu pandemii koronawirusa tegoroczna kolacja na zakończenie Ramadanu miała odbyć się wirtualnie. Udział w niej wzięli przedstawiciele różnych wyznań, a także politycy. Ostatecznie wycofał się z niej jednak szef laburzystów. Starmer ugiął się bowiem pod naciskiem jednej z żydowskich organizacji zrzeszonych w Światowym Kongresie Żydów (WJC).

Izraelskie lobby ostrzegło lidera Partii Pracy przed udziałem we wspomnianej kolacji, bo dyrektor generalny Ramadan Tent Project, Omar Salha między innymi wspierał akcje prowadzone przez Ruch Bojkotu Izraela (BDS). Na Twitterze wzywał bowiem do niekupowania izraelskich produktów z powodu działalności żydowskich osadników na palestyńskich terytoriach okupowanych.

Decyzja szefa lewicowego ugrupowania spotkała się z krytyką organizacji muzułmańskich w Wielkiej Brytanii. Przypominają one, że towary pochodzące z żydowskich osad powstają w sprzeczności z prawem międzynarodowym, zaś według sondaży blisko 61 proc. członków Partii Pracy popiera ich bojkot.

To kolejne zwycięstwo żydowskiego lobby na Wyspach Brytyjskich. Na początku kwietnia pod jego naciskiem premier Boris Johnson sprzeciwił się śledztwu Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, które miało dotyczyć zbrodni wojennych popełnianych przez Izrael. Poprzednik Starmera na fotelu przewodniczącego Laburzystów musiał z kolei ustąpić ze stanowiska właśnie za krytykę państwa syjonistycznego.

Na podstawie: middleeastmonitor.com, thejc.com.