Wydawca „Krytyki Politycznej” ujawnił sprawozdanie finansowe za poprzedni rok. Można się z niego dowiedzieć, że lewicowe środowisko może liczyć na wsparcie w wysokości prawie trzech milionów złotych ze strony amerykańsko-żydowskiego finansisty George’a Sorosa i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Stowarzyszenie imienia Stanisława Brzozowskiego prowadzi głównie działalność wydawniczą, zaś jego sztandarowym produktem jest kwartalnik „Krytyka Polityczna”. W ubiegłym roku wpływy ze sprzedaży pisma i książek wzrosły z z 2,22 do 2,58 mln zł, przy czym środki pozyskane na wydawnictwo  z grantów zmniejszyły się z 513,5 tys. w 2019 roku do 259,4 tys. złotych.

Jednocześnie organizacja może liczyć na liczne granty na działalność statutową. W ubiegłym roku najhojniej wydawcę „Krytyki Politycznej” dotowała Open Society Foundation, która kierowana jest przez Sorosa. Skrajna lewica otrzymała od niego prawie 1,92 mln złotych. Trzaskowski w ramach dotacji z warszawskiego Urzędu Miasta przekazał z kolei prawie 900 tys. złotych.

To zresztą niejedyne środki przekazane przez Sorosa i Trzaskowskiego. Na działalność wydawniczą Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego ten pierwszy wpłacił 224,8 tys. złotych grantu, z kolei ten drugi około 33,5 tys. złotych.

Na podstawie: wirtualnemedia.pl.