Szwedzkie wojsko prowadziło szereg kampanii, mających na celu przyciągnięcie do wojska kobiet oraz mniejszości seksualnych. Armii nie udało się osiągnąć tegorocznych założeń i tym samym przedstawicielki płci żeńskiej nie stanowiły jednej piątej wszystkich poborowych. Jednym z powodów małego zainteresowania wojskiem ma być fakt, że kobietom trudniej dojść do niektórych stanowisk z powodu ograniczeń fizycznych.

Szwedzkie Siły zbrojne  chciały, aby w tym roku odsetek kobiet wśród poborowych osiągnął 20 proc. Cel ten udało się osiągnąć, a nawet przewyższyć w niektórych jednostkach Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej. W skali całego wojska założenia nie zostały spełnione. Tymczasem plany sięgające 2025 r. mówią o osiągnięciu poziomu 30 proc. kobiet wstępujących do wojska.

Jenny Ström, dowódca i szefowa rekrutacji do Szwedzkich Sił Zbrojnych, jest zaniepokojona wspomnianymi rezultatami. Jej zdaniem armia ryzykuje utratę swoich zdolności obronnych, gdy nie jest w stanie dotrzeć ze swoim przekazem do całej populacji Szwecji. Przyznała ona jednocześnie, że wizja pełnienia służby wojskowej najwyraźniej nie pociąga kobiet, co może być rezultatem błędnego obrazu rzeczywistości sił zbrojnych.

Stawianych sobie celów szwedzkiemu wojsku nie udało się osiągnąć, choć prowadziło ono liczne kampanie informacyjne. Były one skierowane głównie do kobiet oraz mniejszości seksualnych. Pomóc w dotarciu do płci żeńskiej miało być oddelegowanie do szkół 30 informatorek. Jedna z nich, Sofia Berglund, w rozmowie ze szwedzkim radiem przyznaje, że kobiety mają bardzo stereotypowe podejście do armii. Utożsamiają ją bowiem z żelazną dyscypliną i dominacją mężczyzn.

Pierwsze doniesienia o problemie z rekrutacją kobiet pojawiły się w ubiegłym miesiącu. Ström informowała wówczas o większej ilości kobiet w armii, ale jednocześnie przyznawała, że wzrost ich ilości jest bardzo powolny. Kobiety miały być mniej zainteresowane służbą w wojsku, bo z powodu ograniczeń fizycznych miały one problem z obsadzeniem wielu stanowisk.

Na podstawie: friatider.se, svt.se.

Działania tego typu nie przyniosły jednak oczekiwanych rezultatów.