Główny Urząd Statystyczny ogłosił wstępne wyniki przeprowadzonego w ubiegłym roku spisu powszechnego. Odnotowano w nim niewielki spadek liczby ludności w porównaniu do statystyk sprzed dekady. Wyraźnie widoczne jest starzenie się naszego społeczeństwa, bo już co piąty Polak ma więcej niż 60 lat.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w naszym kraju trwał od początku kwietnia do końca września ubiegłego roku. Podczas zorganizowanego w Pałacu Prezydenckim III Kongresu Demograficznego zaprezentowano jego jeszcze wstępne wyniki. Prezes GUS Dominik Rozkrut podał więc, że liczba ludności w Polsce według stanu na 31 marca to dokładnie 38 179 800 osób.

Tym samym można mówić o niewielkim spadku w porównaniu do wyników spisu powszechnego z 2011 roku. Wówczas liczba ludności naszego kraju wynosiła dokładnie 38 511 824 osób. Polacy jednak cały czas się starzeją. Obecnie jedna piąta ludności ma powyżej 60 lat, a osób w wieku poprodukcyjnym w ciągu dekady przybyło o blisko 28 proc.

Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, czyli znajdujących się w przedziale 0-17 lat, spadła od spisu powszechnego w 2011 roku z 18,7 proc. do 18,2 proc.

Według wstępnych wyników w ciągu dekady zwiększyła się liczba mieszkań. Na dzień 31 marca 2020 roku było ich w Polsce blisko 15,2 miliona, co oznacza wzrost ich liczby o 1,7 miliona (12,6 proc.). O blisko 18 proc. powiększyła się także ich łączna powierzchnia.

Na podstawie: 300polityka.pl, pap.pl.