iran-wegryWęgierski premier Viktor Orbán odbył dwudniową wizytę w Iranie, będąc tym samym pierwszym szefem węgierskiego rządu od 27 lat, który przybył do tego kraju. Obie strony podpisały szereg umów w celu rozwinięcia współpracy dwustronnej.

Orbán podkreślił, że działania jego poprzedników nie były rozsądne, stąd chce on naprawić relacje Węgier z Iranem. Premierowi Węgier w wizycie w Teheranie towarzyszyła połowa rządu, a także blisko 120 przedstawicieli węgierskich przedsiębiorstw. Węgrzy są zwłaszcza zainteresowani udziałem w rozwijaniu energii atomowej przez Iran, oraz kontaktami pomiędzy węgierskimi i irańskimi przedsiębiorcami i naukowcami.

Najwyższy Przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei, podczas spotkania z Orbánem i jego ministrami stwierdził, że relacje pomiędzy oboma krajami wykraczają poza stosunki polityczne i opierają się na szczerych emocjach. Chamenei zauważył, że w chwili obecnej ważny jest dialog pomiędzy muzułmanami i chrześcijanami, ponieważ w innym wypadku pojawią się wrogie sobie stereotypy. Orbán odpowiedział przekonaniem o możliwości dalszego rozwoju stosunków dwustronnych.

Węgierski premier spotkał się również z prezydentem Housanem Rouhanim, który okazał się zwolennikiem rozwoju węgiersko-irańskiej współpracy na wszelkich możliwych płaszczyznach. Według Ruhaniego, oba kraje są bliskie sobie historycznie i kulturowo, stąd Węgry i Iran powinny wspólnie rozwiązywać międzynarodowe problemy, takie jak choćby terroryzm i globalna przestępczość.

Obie strony podpisały łącznie osiem dokumentów dotyczących zacieśnienia współpracy w dziedzinie gospodarki, inwestycji, turystyki, a także nauki, kultury i ochrony zdrowia.

Na podstawie: presstv.ir, mno.hu.