Delegacje ruchów Hezbollah i Amal, reprezentujących interesy społeczności szyickich muzułmanów, tradycyjnie już odwiedziły najważniejszych katolickich hierarchów w Libanie, stojących na czele tamtejszych Kościołów rzymskokatolickiego i maronickiego. Oba ugrupowania podkreśliły znaczenie dialogu pomiędzy przedstawicielami różnych religii dla kwestii zwalczania ekstremizmu, o czym wspomniał także chrześcijański prezydent Michel Aoun, którego partia pozostaje w sojuszu z szyickimi organizacjami.

Przedstawiciele libańskiego ruchu oporu Hezbollah odwiedzili katolickich hierarchów w mieście Sydon w południowej części Libanu. Delegacja na czele z szejkiem Zaidem Daherem, będącym szefem lokalnych struktur ugrupowania, spotkała się z maronickim arcybiskupem Marounem al-Ammarem, melchickim arcybiskupem Elie Becharą Haddadem oraz proboszczami parafii w mieście Dajr al-Kamar oraz Sydonie oraz szefem Katolickiego Centrum Informacji, księdzem Abdo Abu Kasemem.

Tematem rozmów były nie tylko obchodzone właśnie święta Bożego Narodzenia, niezwykle ważne dla katolików obrządku łacińskiego oraz wschodniego, ale także kwestia potrzeby utrzymywania dialogu pomiędzy przedstawicielami poszczególnych religii, zwłaszcza w zagrożonym ekstremizmem regionie Bliskiego Wschodu i w samym Libanie.

W podobnym duchu przebiegała wizyta delegacji Ruchu Amal, czyli innego ugrupowania zrzeszającego wyznawców szyickiego islamu, która odwiedziła maronickiego biskupa Bejrutu Paula Youssefa Matara oraz greko-prawosławnego patriarchę Eliasza. Obie strony zgodziły się, że w obecnej sytuacji kluczowe jest promowanie jedności narodowej wśród Libańczyków utrzymanej w duchu tolerancji i miłości bez względu na podziały religijne.

Święto Bożego Narodzenia celebrował także chrześcijański prezydent Libanu Michel Aoun, którego ugrupowanie Wolny Ruch Patriotyczny, reprezentujące katolickich maronitów, pozostaje w sojuszu z Hezbollahem i Amalem. Z katolickimi duchownymi w mieście An-Nabatijja spotkali się natomiast przedstawiciele libańskiego regionu Partii Socjalistycznego Odrodzenia Arabskiego (Baas).

Na podstawie: almanar.com.lb, elnashra.com,