Francuska premier Elisabeth Borne nominowała Jean-Marca Berthona na stanowisko „ambasadora osób LGBT+”. Jego podstawową misją będzie walka z dyskryminacją mniejszości seksualnych, zwłaszcza w państwach sankcjonujących prawnie kontakty homoseksualne. Dodatkowo rząd w Paryżu przeznaczy pieniądze na budowę nowych ośrodków dla tego typu osób.

W sierpniu bieżącego roku prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział powołanie specjalnego przedstawiciela, który będzie zajmował się kwestiami obrony praw LGBTQWERTY na całym świecie. Szczegółowy opis nowego stanowiska przedstawiła natomiast szefowa rządu. Borne ogłosiła więc podjęcie ścisłej współpracy ze stowarzyszeniami reprezentującymi mniejszości seksualne.

Specjalnym ambasadorem Francji do spraw LGBT+ będzie więc Berthon, praktycznie nieznany francuskiej opinii publicznej doradca Macrona. W administracji obecnego francuskiego prezydenta zajmował się on kwestiami związanymi z prawami człowieka, społeczeństwem obywatelskim i światem frankofońskim.

Teraz Berthon za pośrednictwem francuskich instytucji dyplomatycznych będzie walczył o prawa LGBTQWERTY, głównie w państwach wciąż sankcjonujących prawnie kontakty homoseksualne. Dodatkowo na wsparcie Francji będą mogły liczyć organizacje spod znaku tęczowej flagi, które w wielu krajach napotykają na problemy związane ze swoją działalnością.

Na podstawie: leparisien.fr, bvoltaire.fr.