W 75-ciu miastach na obszarze całej Francji odbyły się akcje w obronie tradycyjnej rodziny, będące reakcją na rządowe plany zakładające legalizację związków homoseksualnych oraz wykreślenie z Kodeksu Cywilnego słów „matka” i „ojciec”.

Protesty zwołane przez prorodzinne stowarzyszenie Alliance Vita miały charakter happeningowy. Zredukowanie we francuskim Kodeksie Cywilnym słów „matka” i „ojciec” jedynie do pojęcia „rodzice” było głównych tematem, na jaki starano się zwrócić uwagę podczas akcji odbywających się równocześnie w 75-ciu miastach.

Zgromadzeni w zależności od płci ubrali się w różowe (kobiety) i zielone (mężczyźni) koszulki, po czym podzielili się na dwa „sektory”. Pomiędzy nimi co i raz przechodziła postać z doczepionymi skrzydłami, na których kolejno wypisane były słowa „mama” oraz „tata”, symbolizujące konieczność posiadania przez dziecko rodziców odmiennych płci w celu prawidłowego rozwoju.

Ustawa zakładająca zmiany w Kodeksie Cywilnym zostanie poddana pod głosowanie dzisiaj (31 października) podczas obrad francuskiego parlamentu. Stowarzyszenia i organizacje sprzeciwiające się rozbijaniu modelu zdrowej rodziny zapowiadają kolejne protesty, m.in. dużą manifestację w obronie tradycyjnych wartości, która odbędzie się 17 listopada w Paryżu.