Sąd rejonowy w Sztokholmie skazał na cztery lata więzienia Pablo Leivę, polityka szwedzkiej socjaldemokracji i byłego konsultanta do spraw imigrantów w organizacji mniejszości seksualnych. Leiva był oskarżony o zgwałcenie czterech mężczyzn zwracających się do niego w sprawie pomocy przy uzyskaniu azylu.

Leiva to działacz Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Szwecji (SAP), przez dziesięciolecia pracujący także jako konsultant ds. imigrantów w Krajowym Stowarzyszeniu na rzecz Praw Homoseksualistów, Biseksualistów i Osób Transseksualnych (RFSL). Właśnie jako doradca jednej z najstarszych organizacji LGBTQWERTY na świecie miał do czynienia z obcokrajowcami. 

W kwietniu ubiegłego roku do szwedzkiej policji zgłosiło się kilku mężczyzn ubiegających się o azyl w Szwecji. Twierdzili oni, że byli gwałceni i molestowani seksualnie właśnie przez Leivę. Sam proceder miał mieć miejsce w okresie od października 2018 do października 2019 roku. Wszyscy mężczyźni mieli zgłosić się do lewicowego polityka, aby pomógł im w uzyskaniu azylu w Szwecji.

Cały materiał dowodowy opierał się głównie o zeznania pokrzywdzonych i świadków. Leiva nie chciał z kolei wypowiadać się na sali sądowej. Sędziowie skazali go na cztery i pół roku więzienia, choć będzie on przebywał w nim krócej z powodu utraty pracy. Dodatkowo będzie musiał wypłacić odszkodowania czterem swoim ofiarom.

Na podstawie: friatider.se.