W poprzednim tygodniu część grupy lokalnych Autonomicznych Nacjonalistów w ramach Ecolektywu przeprowadziła akcję sprzątania jednego z podwrocławskich lasów oraz terenu brzegu Odry. Kierowani pobudkami ideowymi oraz czysto pro-ekologicznymi wraz z troską o przyrodę i niezrażeni ogromem śmieci, jaki na przestrzeni ostatnich lat zostawili tam po sobie ludzie o wątpliwym pionie moralnym – oddali hołd Matce Naturze i wypełnili zebranymi śmieciami aż kilkadziesiąt dużych worków.

Zaskakujące jest to, jak niektórzy mieszkańcy Wrocławia i okolic tak pogardzają pięknem głuszy, która ich otacza i porzucają w jej sercu butelki, puszki, a nawet wózki sklepowe, meble i AGD. Tym samym apelujemy do wszystkich, którzy to czytają, aby nie byli obojętni na otaczający nas stan rzeczy, zamienili bierność w czyn i piętnowali wśród swoich znajomych podobne postawy a tym bardziej sami dbali o czystość naszej wspólnej, rodzimej ziemi i przyrody.

Zobacz również: www.ecolektyw.pl