Lewicowy niemiecki tygodnik „Der Spiegel” dotarł do listu wystosowanego przez część polityków Socjaldemokratycznej Partii Niemiec. Wzywają w nim rząd Niemiec i Unię Europejską do bardziej aktywnego działania na arenie międzynarodowej. Chodzi dokładniej o negocjacje z Rosją w celu zawieszenia broni na Ukrainie.

Przedstawiciele najbardziej lewicowego skrzydła rządzącej Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) opowiadają się za „globalną polityką odprężenia”, w którą powinna zaangażować się ich partia oraz Unia Europejska wraz ze swoimi państwami członkowskimi.

Co prawda całkowite odprężenie w relacjach z Rosją powinno nastąpić dopiero po końcu rządów Władimira Putina, ale sygnatariusze listu wzywają do „znalezienia modus vivendi” wykluczającego dalszą eskalację wojny na Ukrainie.

Politycy SPD chcą tym samym znaleźć sposób na doprowadzenie do zawieszenia broni w trwającym konflikcie, które doprowadzi do porozumienia się Ukrainy z Rosją. Jednym z mediatorów pomiędzy oboma krajami mogłaby być zaś Chińska Republika Ludowa, głównie ze względu na bliskie relacje Pekinu z Moskwą.

Dodatkowo lewicowi działacze sprzeciwiają się dalszemu dozbrajaniu Sił Zbrojnych Ukrainy. Dostarczanie jej zwłaszcza ciężkiego sprzętu może bowiem doprowadzić w ostateczności do wojny nuklearnej. Tym samym wspieranie ukraińskiego wojska nakręca spiralę przemocy.

Na podstawie: welt.de, pap.pl.