nie-dzialaNiemalże 125 milionów europejczyków jest zagrożonych biedą. Z danych przedstawionych przez Eurostat w Luksemburgu wynika, że 24,8 % mieszkańców Unii Europejskiej jest zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jest to prawie 125 milionów ludzi zamieszkujących granice UE. Pauperyzacja mieszkańców unijnej części Europy ma niestety tendencję wzrostową, w 2008 roku 23,7% z nich było zagrożonych ubóstwem.

Rodzina jest uznawana za biedną w UE, jeśli mniej niż 60% średnich dochodów w kraju przypada na gospodarstwo domowe. Problem ten dotyka najbardziej Bułgarię i Rumunię, tam w 2012 roku odpowiednio 49% i 42% mieszkańców borykało się z ubóstwem, trochę lepiej jest na Łotwie (37%) i w Grecji (35%). Najlepiej pod tym względem jest w Holandii i Republice Czeskiej – tam ubóstwo grozi około 15% obywateli. W Niemczech, czyli kraju o najlepiej rozwiniętej gospodarce na kontynencie europejskim z problemem biedy boryka się 19,6% mieszkańców.

Sytuacja w naszym kraju nie jest jeszcze tak katastrofalna jak w Bułgarii, jednak nie mamy powodów do radości. 27,2% Polaków jest zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, czyli Polska jest ponad i tak wysoką średnią europejską. By w Polsce gospodarstwo domowe zostało uznane za biedne, jego dochód w wypadku gospodarstwa jednoosobowego nie może przekraczać 887 zł lub 1863 zł w przypadku gospodarstwa złożonego z dwójki dorosłych i dwojga dzieci.

na podstawie: PAP