Światowe Forum Ekonomiczne w Davos nie jest już tylko miejscem neoliberalnego konsensusu, lecz również dyskusji nad negatywnymi skutkami rozwoju ekonomicznego za wszelką cenę. Przedstawiciele Chińskiej Republiki Ludowej postanowili więc przedstawić nową wizję kształtu swojej gospodarki, która ma brać pod uwagę stan środowiska naturalnego, czy też konieczność walki z ubóstwem dotykającym wciąż sporą grupę Chińczyków.

Wizję nowej polityki ekonomicznej Pekinu nakreślił w Davos Liu He, członek Biura Politycznego Komunistycznej Partii Chin oraz doradca przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej, Xi Jinpinga. Jego zdaniem w chwili obecnej priorytetem dla Chin powinno być zmodyfikowanie obecnego modelu gospodarczego, aby możliwe było utrzymanie wysokiego tempa wzrostu PKB, przy czym najważniejszym jego elementem powinien być wzrost podaży i reform strukturalnych.

Chiński polityk twierdzi, że obecnie najważniejszymi zadaniami dla jego kraju są redukcja mocy produkcyjnych w przemyśle ciężkim, rozwój sektora usług oraz przemysłu przyjaznego środowisku, zmniejszenie zapasów mieszkań nagromadzonych w ostatnich latach, obniżenie poziomu zadłużenia gospodarki, czy też poprawa funkcjonowania publicznych instytucji i transportu. Część wspomnianych reform strukturalnych już udało się wprowadzić, o czym świadczy wzrost urbanizacji, spadek energochłonności gospodarki oraz rozwój sektora usługowego.

Osiągnięcie założeń nowej chińskiej polityki gospodarczej jest przy tym zależne od wygranej w trzech bitwach. Liu He mówi w ich kontekście o konieczności zmniejszenia ryzyka w sektorze finansowym oraz zadłużenia chińskich samorządów, osiągnięciu kolejnych sukcesów w walce z ubóstwem, a także przywiązywaniu większej wagi do ochrony środowiska naturalnego.

Trzecia z tych batalii jest obecnie zadaniem priorytetowym, dlatego nasilone zostaną kontrole w tym zakresie, nastąpi dalsze zmniejszenie liczby produkowanych zanieczyszczeń, zaś dodatkowo Chiny będą chciały pogłębiać swój udział w światowej walce ze zmianami klimatycznymi.

Na podstawie: obserwatorfinansowy.pl.