Największe organizacje lobbingowe polskich przedsiębiorców wystosowały apel do rządu, w którym zwracają się o ułatwienie im dostępu do pracowników z Białorusi. Biznes uważa, że białoruscy obywatele powinni podlegać takim samym specjalnym przepisom, jak przyjmowani przez nasz kraj ukraińscy uchodźcy.

Business Center Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego podpisały się pod wspólnym apelem do rządu Mateusza Morawieckiego. Deklarują w nim, że potrzebne są rozwiązania pozwalające na przyznanie szybkiej ścieżki zatrudnienia białoruskim obywatelom.

Lobby biznesowe twierdzi, że obecnie ma problemy z obsadzeniem kadr w swoich przedsiębiorstwach. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest trwająca wojna na Ukrainie, bo do swojego kraju wróciła spora część ukraińskich pracowników. W przypadku wielu firm ma chodzić nawet o dwie trzecie kadry, a niektóre bazują już tylko na zatrudnianiu Ukraińców.

Przedsiębiorcy upatrują rozwiązania swoich problemów w Białorusinach. Uważają więc, że obywateli tego kraju powinny objąć przepisy o przyspieszonej ścieżce zatrudnienia, które zostały przyjęte niedawno z myślą o uchodźcach z Ukrainy. Lobbyści spodziewają się bowiem napływu białoruskich imigrantów w związku z ich obawami przed masowym poborem i represjami politycznymi.

W ostatnich latach widoczny jest gwałtowny wzrost liczby obywateli Białorusi mieszkających w Polsce. Jeszcze w 2016 roku składki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych opłacano za około 14 tys. białoruskich obywateli, z kolei w ubiegłym roku było ich już 67,7 tys.

Na podstawie: pulshr.pl.

Zobacz również: