australiaNa początku zeszłego miesiąca biała ludność zamieszkująca Republikę Południowej Afryki złożyła blisko 30 tysięcy podpisów pod wnioskiem do australijskich władz, domagającym się przyznania azylu wszystkim białym uchodźcom z RPA, którzy szukają schronienia w Australii. Australijski rząd odrzucił jednak wniosek, tłumacząc swoją decyzję nowymi przepisami, ograniczającymi prawa ubiegających się o azyl w tym kraju.

Australia zaostrzyła przepisy dotyczące nielegalnej imigracji w lipcu tego roku. Była to reakcja na pogłębienie się tego zjawiska – liczba cumujących u brzegów Australii łodzi z nielegalnymi imigrantami zwiększyła się w ostatnich miesiącach o kilka tysięcy. Australijski rząd podpisał w tej sprawie specjalną umowę z Papuą Nową Gwineą, która zobowiązała się przyjmować nielegalnych przybyszy – imigranci mogą również starać się na jej terenie o azyl.

Wśród odwiedzających Australię imigrantów zdecydowaną większość stanowili przybysze z odmiennych kręgów kulturowych, stąd też decyzja o umowie z Papuą Nową Gwineą, gdzie imigranci mają większe szansę na asymilację i niedoznanie szoku kulturowego.

W ostatnich miesiącach zauważono jednak duży wzrost w napływie białych uchodźców z Republiki Południowej Afryki, którzy masowo zaczęli ubiegać się o azyl w Australii. Dominuje wśród nich tzw. biała biedota zamieszkująca swoiste getta, będące efektem rasistowskiej polityki rządzącego w RPA Afrykańskiego Kongresu Narodowego, który od kilku lat odbiera pola uprawne białym farmerom. Wśród uchodźców nie brakuje także rodzin ofiar tzw. „zbrodni na farmach” (ang. „farm crimes”), czyli brutalnych i często masowych mordów na białej ludności, dokonywanych przez czarnoskórych bandytów.

Oficjalne statystyki mówią o ponad trzech tysiącach zamordowanych białych na farmach w RPA. Ze względu na masowość tego zjawiska, doczekało się ono własnego określenia, jakim jest „zbrodnia na farmie”. Przed rokiem międzynarodowa organizacja Genocide Watch poinformowała podczas jednej ze swoich konferencji, że zjawisko morderstw dokonywanych na białej ludności w RPA to pierwsze poważne etapy ludobójstwa w tym kraju (czytaj: Genocide Watch: w RPA mają miejsce pierwsze etapy ludobójstwa na białych).

Jak informuje portal AllVoices.com, wszystkie wnioski o azyl złożone przez białych mieszkańców RPA zostały odrzucone i biali uchodźcy zostaną najprawdopodobniej deportowani. Na tę chwilę nie wiadomo jednak, czy deportacja będzie polegała na zawróceniu uchodźców do Republiki Południowej Afryki, czy też do Papui Nowej Gwinei, z którą Australia nawiązała antyimigracyjną współpracę.

na podstawie: allvoices.com

Zobacz również:
Australia zaostrza przepisy dot. nielegalnej imigracji
Stop morderstwom na farmach! AfriForum zaostrza kampanie