Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła raport na temat kontroli przeprowadzonej w czterech centrach logistycznych, które należą do amerykańskiego koncernu Amazon. Wynika z nich, że wśród najczęstszych nieprawidłowości w firmie są nieterminowe wypłaty wynagrodzenia i zaniżanie jego wysokości, a także nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy, co zaowocowało nałożeniem na Amazon mandatu w wysokości… tysiąca złotych.

Funkcjonowanie centrów logistycznych Amazona w wielu krajach wywołuje spore kontrowersje, a nie inaczej jest także w Polsce, gdzie amerykańska firma ma swoje oddziały w Bielanach Wrocławskich, Sadach k. Poznania, Kołbaskowie i Sosnowcu. Z tego powodu w tym roku szereg kontroli w polskich oddziałach firmy przeprowadziła Państwowa Inspekcja Pracy, która wskazała na szereg poważnych nieprawidłowości, występujących nagminnie.

Najczęściej chodzi o nieterminowe wypłaty wynagrodzenia i zaniżanie jego wysokości, a także nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy. Wśród szczegółów znajdują się więc m.in.  nieterminowe prowadzenie szkoleń BHP, nieprzestrzeganie przepisów BHP w zakresie pomieszczeń higienicznosanitarnych, nieustalanie porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi stanowisk pracy i zasad otrzymywania posiłków profilaktycznych i napojów, błędy w protokołach dotyczących wypadków przy pracy, niewyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej, nieterminowe wydawanie świadectw pracy, nieterminowe wypłaty wynagrodzenia i zaniżanie jego wysokości, nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy.

PIP zbadało też wydatki energetycznie niektórych pracowników, kontrolując pod tym względem jedenaście stanowisk pracy. W siedmiu z nich stwierdzono „wysokie wartości”, kierując wniosek do pracodawcy o zastosowanie rozwiązań zmierzających do ograniczenia długotrwałego wysiłku pracowników wykonujących ręczne prace transportowe na stanowiskach, gdzie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm dla mężczyzn i kobiet w czasie zmiany roboczej.

Ogółem PIP skierowało do Amazona 42 decyzje nakazujące firmie usunięcie wykazanych nieprawidłowości, a poza tym wystawiło jeden mandat na kwotę… tysiąca złotych.

Na podstawie: forsal.pl, money.pl.

Zobacz również:

Pracodawcy wciąż wykorzystują pracowników