englishspokenhereBrytyjski premier David Cameron rozważa przeforsowanie rozwiązań prawnych, które ograniczałyby możliwość pobytu w kraju dla imigrantów nieznających języka. Dzięki temu ułatwioną integrację ze społeczeństwem miałyby mieć muzułmanki.

Lider Torysów stwierdził w poniedziałek, że rząd przekaże 20 mln funtów na naukę języka angielskiego dla muzułmanek. Dzięki temu ułatwiona miałaby być walka z radykalizacją społeczności islamskiej w Wielkiej Brytanii. Cameron zwrócił bowiem uwagę, że muzułmańskie kobiety znajdują się często pod kontrolą mężczyzn, co jest zaprzeczeniem liberalnych wartości brytyjskiego społeczeństwa.

Poza tym szef rządu Wielkiej Brytanii nie wyklucza rozwiązania, zgodnie z którym współmałżonkowie nie znający języka angielskiego po 2,5 roku pobytu w tym kraju, będą zmuszeni do opuszczenia Wysp Brytyjskich.

Na podstawie: theguardian.com.