boat-immigrantsUgrupowania skupione wokół centroprawicowej koalicji „Sojusz” nie są zgodne w sprawie rozwiązań mających ograniczyć napływ imigrantów do tego kraju. Liberałowie uważają, że propozycje centrowców i konserwatystów mogą godzić w prawa osób ubiegających się o azyl.

Pod koniec ubiegłego tygodnia Umiarkowana Partia Koalicyjna (Modetaterna) przedstawiła propozycje mające ograniczyć napływ imigrantów do Szwecji. Konserwatywni liberałowie proponowali przywrócenie kontroli granicznych, szybszą deportację osób niespełniających kryteriów do uzyskania statusu uchodźcy oraz powstrzymać wydawanie większej ilości pozwoleń na pobyt w Szwecji. Partia Centrum uważa natomiast, że uchodźcy sami powinni poszukiwać miejsca swojego zamieszkania, a także powinni możliwie jak najszybciej wkraczać na rynek pracy.

Obie propozycje nie podobają się Ludowej Partii Liberałów (Folkpartiet liberalerna, FP), wchodzącej w skład centroprawicowej koalicji „Sojusz”. Jej zdaniem część propozycji Moderaterny mogłaby godzić w prawo do azylu oraz podstawowe prawa do ubiegania się o azyl, a na dodatek mogłoby zachęcić inne kraje do wprowadzenia podobnych rozwiązań i tym samym pogorszyć kryzys imigracyjny. Liberałowie uważają natomiast, że postulaty centrystów mogłyby oznaczać, iż imigranci będą pozbawieni dachu nad głową.

Liberałowie opowiadają się za rozmowami z rządem, które miałyby na celu znalezienie najlepszego rozwiązania w sprawie uchodźców. Miałoby ono przystosować ich jak najszybciej do pracy, przy poszanowaniu prawa o azylu.

Na podstawie: dn.se.