gmo-uprawaMinister środowiska Irlandii Północnej poinformował, że jego kraj wchodzący w skład Wielkiej Brytanii postanowił zakazać upraw żywności genetycznie modyfikowanej (GMO). Irlandia Północna jest tym samym piątym unijnym krajem wprowadzającym takie rozwiązanie.

Mark H. Durkan, szef północnoirlandzkiego resortu środowiska, poinformował o zakazie upraw GMO na terenie swojego kraju. Stwierdził on, iż nie jest przekonany do zalet tego rozwiązania w rolnictwie, stąd w najbliższej przyszłości nie będzie ono wykorzystywane na obszarze Irlandii Północnej. Durkan zwrócił również uwagę na niewielki rozmiar tamtejszych gruntów rolnych, co stwarza potencjalne trudności w zachowaniu odrębności upraw GMO.

Polityk dodał, że jego kraj jest dumny ze swojego środowiska naturalnego i bogatej bioróżnorodności, a przez ten pryzmat Irlandia Północna jest postrzegana w świecie, co mogłoby się zmienić właśnie przez GMO.

Irlandia Północna stała się piątym krajem na terenie Unii Europejskiej, który zdecydował się na zakazanie genetycznie modyfikowanych upraw, dołączając tym samym do Szkocji, Francji, Grecji i Łotwy. Na początku tego roku UE zdecydowała, iż państwa członkowskie mogą zająć własne stanowisko w stosunku do tego typu rolnictwa.

Na podstawie: irishtimes.com.