poczta-polskaZ badań przeprowadzonych na zlecenie Instytutu Pocztowego wynika, że Polacy lepiej oceniają jakość usług Poczty Polskiej, niż prywatnego operatora InPost. Instytucja przeprowadziła również kontrolę, z której wynika, iż najwięcej skarg konsumentów dotyczy tej drugiej firmy.

Instytut Pocztowy opublikował raport na podstawie kontroli przeprowadzonej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, po tym jak lawinowo wzrosła liczba skarg na operatorów pocztowych. Okazuje się, iż Polacy są najbardziej niezadowoleni z usług świadczonych przez InPost i kontrolowaną przez tą firmę Polską Grupę Pocztową. Na te przedsiębiorstwa przez pierwsze pięć miesięcy tego roku złożono 600 skarg, przy jedynie 190 przez cały 2013 r.

Kontrola dotycząca realizacji kontraktu na obsługę korespondencji sądów i prokuratur, wskazała na całą gamę uchybień ze strony prywatnej firmy, która w 2013 r. wygrała odpowiedni przetarg. Chodzi o dezorganizację pracy sądów i prokuratur, dodatkowe koszty, łamanie tajemnicy korespondencji, wydłużenie tysięcy postępowań sądowych oraz niestosowanie się do przepisów prawa pocztowego.UKE twierdzi, że wszystkie powyższe zarzuty nie mają charakteru incydentalnego, lecz jest standardem w działaniach InPost-u i PGP.

Wnioski z raportu pokrywają się z badaniami opinii Polaków, przeprowadzonych na zlecenie Instytutu Pocztowego. Wynika z nich, że blisko 65 proc. ankietowanych jest zadowolona z jakości usług Poczty Polskiej, natomiast podobnego zdania na temat InPost-u jest tylko 36 proc. badanych.

Dodatkowo sondaż wykazał, iż dla 66 proc. konsumentów ważne jest, aby to polskie a nie zagraniczne firmy dostarczały im przesyłki pocztowe.

na podstawie: forsal.pl.